Spółka TPS jest deweloperem, doradcą nieruchomościowym i firmą zarządzającą nieruchomościami. Zajmuje się wyłącznie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce Północnej.

Nasz największy projekt to TPS Otwarta Przestrzeń - portfel nieruchomości w większości przez nas zbudowanych lub zrewitalizowanych, a następnie skomercjalizowanych i zarządzanych przez TPS.

Jako profesjonalny zarządca nieruchomości opiekujemy się również nieruchomościami komercyjnymi spoza portfela. Obsługujemy 9 nieruchomości o powierzchni ponad 125 000 mkw. biur, magazynów i gruntów.